Wiodący Clever People

W gospodarce prowadzone przez pomysłów i intelektualnej know-how, kadry kierowniczej uznają znaczenie zatrudniających

inteligentne, bardzo kreatywni ludzie. Ale jeśli mądrzy ludzie mają jedną charakterystyczną cechą, jest to, że nie chcą być prowadzeni.

Więc co jest liderem zrobić? Autorzy Continue reading

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.